Det kommunala museet Malmö Museer är definitivt värt ett besök när du besöker staden. Här får du uppleva utställningar om teknik, historia, sjöfart och naturhistoria – dessutom finns ett akvarium.

Malmö Museers historia

År 1985 fick Malmö Stad en samlad förvaltning för en större mängd museer i regionen; dessa var Stadsmuseet, Teknik- och Sjöfartsmuseet, Konstmuseet, Naturmuseet samt Stadsantikvariska avdelningen. Istället för att som tidigare fortsätta verka som enskilda museer blev dessa nu avdelningar med en gemensam direktör för alla fem museer. I slutet av 90-talet blev dock Malmö Konstmuseum och Stadsantikvariska enheten separata institutioner och var mellan 1999-2008 inte längre delar av Malmö Museer. Från och med sommaren 2008 har dock dessa två institutioner, som idag kallas för Malmö Kulturmiljö, åter tillhört den samlade kulturförvaltningen Malmö Museer.

Teknikens- och Sjöfartens hus

Det forna namnet för museet är Malmö tekniska museum, men idag går det under namnet Teknikens- och Sjöfartens hus och är en del av Malmö Museer. Museet, som ligger lite snett mitt emot Malmöhus slott, bjuder på ett antal samlingar av spännande maskiner samt motorer inom olika områden. Du kan bland annat se närmare hur flygplanen har utvecklats och alla besökare välkomnas till ett experimentarium. Intill detta museum finns museispårvägen, vilken normalt sett trafikeras under sommaren.

Ubåten HMS U3 går att se i verkligheten på Teknikens- och Sjöfartens hus i Malmö och museet erbjuder visningar som berättar om undervattenbåten och besättningens liv ombord. Du kan dessutom se en rödmålad Viggen från tidigare Skånska flygflottiljen. Den flög sin sista tur under våren år 2000.

Malmöhus slott

Är du intresserad av Medeltiden och svensk-dansk historia är det här slottet beläget på Slottsholmen i Malmö ett måste att besöka. Slottet är Nordens äldsta bevarade slott från renässanstiden då det uppfördes under perioden 1526 och 1539. Det var kungen själv som tillsatte slottets länsherrar och den första länsherren på Malmöhus Slott var det danska riksrådet Albert Jepsen Ravensberg. Danska kungar har bott i omgångar på slottet, men sist ut var Fredrik III som bodde på Malmhus år 1652. När svenskarna sedan tog över slottet användes Malmöhus ofta till att hålla politiska fångar förvarade.

Malmö Konstmuseum

Ett annat intressant museum som ingår i Malmö Museer är konstmuseet som går att finna inne i det ovan nämnda Malmöhus Slott. Här hittar du större samlingar av samtida konstverk från främst våra nordiska konstnärer. Årligen arrangerar Malmö konstmuseum omkring tio olika konstutställningar, men det finns alltid en permanent utställning att ta del av utöver de temporära utställningarna.

Science center och Akvarium

En spännande del av Malmö Museer är science center som bjuder på de sex olika utställningarna; Framtidens Fordon, Muskler och Motorer, Himmel och jord, Tidernas Stad, Smart och Vår natur samt Idéplaneten. Science center är ett välbesökt museum av framför allt skolor och andra läroverk.

Malmö Museers Akvarium renoverades 2015 och är numer uppdelat i följande sektioner; Våra vatten, Unika och hotade miljöer samt Djurens fantastiska funktioner. Det här är en spännande upplevelse för stora som små, men kanske framför allt barn i skolålder då akvariet visar olika typer av vattendjur från olika miljöer. Totalt finns här 60 olika terrarier samt akvarier.